FeedBack اصول حفظ تندرستی

اصول حفظ تندرستی

برای حفظ تندرستی چند قاعده کلی را باید رعایت نمود:

1 - از خوردن چربی های هیدروژنه مانند آرده ی هیدروژنه بادام زمینی و پنیرهای پرورده و چربی های جامد ویژه ی پختو پز و مواد غذائی که با روش فرانسوی در این گونه روغن های جامد سرخ شده باشند خودداری شود.

2 - مصرف چربی های جامدیا اشباع شده ی حیوانی که بیشتر از گوشت گاو و گوسفند به دست می آید محدود گردد و بر مصرف ماهی و پرنده که چربی اشباع شده ی کمتری دارند افزوده گردد.

3 - از خوردن هر غذائی که دارای روغن نارگیل یا روغن نخل باشد خودداری شود این هردو چربی های نباتی اشباع شده ای می باشند که در تهیه ی خامه های ساختگی و شیر معروف به (( سرشار )) و حتی در تهیه ی شیرهای ویژه ی کودکان به کار برده شوند.

4 - هر روز حداقل یک تا سه قاشق روغن مایع نباتی خورده شود.

5 - روغنهای مایع تصفیه شده یاروغن هائی که با دستگاه فشار سرد گرفته شده باشند به مصرف برسند و پس از آن که سر آن ها بازشد در یخچال نگهداری شوند.

6 - اگر چربی طوری تهیه شده باشد که هوا نکشد و فاسد نشود از خریدنش خودداری کنید و هرگاه چربی تند یا ترش شود به دور اندازید.

دیدگاهتان را درباره این مطلب بنویسید

نام و نام خانوادگی: *

شماره موبایل: *

ایمیل:

دیدگاه: *

دیدگاه کاربران