FeedBack باغ فین کاشان؛ عمارتی بهشتی در دل کویر

باغ فین کاشان؛ عمارتی بهشتی در دل کویر

باغ فین، همچون نگینی سبز در دل کاشان به عنوان یکی از زیباترین جاهای دیدنی این شهر محسوب می‌شود. این باغ، که بر پایه نوشته‌های تاریخی، به دستور جمشید پادشاه ایرانی ساخته شده است، با زیبایی خود توجه زیادی از جانب پادشاهان به دلبستگی خود جلب کرده است. در طول تاریخ، این باغ تحت مرمت و گسترش‌های مختلفی قرار گرفته است و حتی در زمان فرمانروایی آل‌بویه و ایلخانان، به وسعت خود افزوده شده است. از آنجایی که باغ فین به یکی از بزرگ‌ترین باغ‌های ثبت‌شده در یونسکو تبدیل شده است، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و تاریخ ایران دارد.
حمام فین، که در جنوب باغ فین واقع شده، یکی از جاذبه‌های دیگر گردشگری کاشان است. این حمام به فرمان فتحعلی شاه بنا شده و مخصوص اشراف‌زاده‌ها بوده است. در همین بخش، حمام دیگری نیز در دوره صفویان برای خدمه ساخته شده بود که عمر آن بیشتر از حمام اشراف‌زاده‌ها است. آنچه که این حمام را بیشتر جالب می‌کند، وجود خزینه‌ی باستانی در آن است که مورخان برآورده‌اند عمر آن بیش از ۵۰۰ سال است. همچنین، این بخش بر جایگاه ناگواری که مرگ امیرکبیر در آنجا رخ داده، ثبت شده است.
باغ فین و حمام فین، هر دو نمونه‌هایی برجسته از فرهنگ و تاریخ ایرانی هستند که هر ساله با جذابیت خاص خود، بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب می‌کنند. باغ فین، یکی از جواهرات تاریخی و فرهنگی شهر کاشان است که به عنوان یکی از زیباترین جاهای دیدنی این شهر محسوب می‌شود. این باغ، که بر پایه نوشته‌های تاریخی، به دستور جمشید پادشاه ایرانی ساخته شده است، با زیبایی خود توجه زیادی از جانب پادشاهان به دلبستگی خود جلب کرده است. در طول تاریخ، این باغ تحت مرمت و گسترش‌های مختلفی قرار گرفته است و حتی در زمان فرمانروایی آل‌بویه و ایلخانان، به وسعت خود افزوده شده است. از آنجایی که باغ فین به یکی از بزرگ‌ترین باغ‌های ثبت‌شده در یونسکو تبدیل شده است، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و تاریخ ایران دارد. حمام فین، که در جنوب باغ فین واقع شده، یکی از جاذبه‌های دیگر گردشگری کاشان است. این حمام به فرمان فتحعلی شاه بنا شده و مخصوص اشراف‌زاده‌ها بوده است. در همین بخش، حمام دیگری نیز در دوره صفویان برای خدمه ساخته شده بود که عمر آن بیشتر از حمام اشراف‌زاده‌ها است. آنچه که این حمام را بیشتر جالب می‌کند، وجود خزینه‌ی باستانی در آن است که مورخان برآورده‌اند عمر آن بیش از ۵۰۰ سال است. همچنین، این بخش بر جایگاه ناگواری که مرگ امیرکبیر در آنجا رخ داده، ثبت شده است. باغ فین و حمام فین، هر دو نمونه‌هایی برجسته از فرهنگ و تاریخ ایرانی هستند که هر ساله با جذابیت خاص خود، بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب می‌کنند.
 

دیدگاهتان را درباره این مطلب بنویسید

نام و نام خانوادگی: *

شماره موبایل: *

ایمیل:

دیدگاه: *

دیدگاه کاربران