همایش

نکاتی که باید برای برگزاری خوب یک همایش بدانید

1- مشخص کردن موضوع

2- داشتن یک یا چند شریک قابل اعتماد

3- انتخاب هر چه سریعتر سخنرانان

4- انتخاب مکان مناسب برای برگزاری مراسم

5- پذیرایی از مهمانان

6- از شبکه‌های اجتماعی حداکثر استفاده را ببرید

7- استخدام تیم فنی

8- انتخاب یک مسئول ممتاز برای انجام تدارکات

9- دریافت نظرات

ارسال نظرات

ارسال نظر