سال نو بر شما مبارک (نوروز 96)

صدمبارک به تو آن عید که فردا باشد

 

نـوروز نـوید وصـل دلـها بـاشـد

 

امـیـد که با فضل خداوند جـلـیّ

 

سـال فـرج مـهـدی زهـرا باشـد

 

سال نو بر شما مبارک باد

ارسال نظرات

ارسال نظر