میگوی سوخاری


همشهری گرامی، لطفا توجه داشته باشید که فقط در ساعات کاری رستوران سفارش دهید.

(ظهر 12:00 الی 15:15) (شب 19:30الی 23:15)

کد محصول : 16

کد سفارش پیامکی : 16002

شناسنامه محصول: 150 گرم میگو


قیمت : 720000

تعداد :


مشاهده سبد خرید خرید محصول

ارسال نظرات

ارسال نظر