لقمه


توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

(ظهر 12:00 الی 16:00) (شب 20:00 الی 23:30)

قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

برنج جداگانه سفارش دهید 

کد محصول : 1

کد سفارش پیامکی : 14775

شناسنامه محصول:220 گرم گوست گوسفندی چرخی

 


قیمت : 370000

تعداد :


مشاهده سبد خرید خرید محصول

ارسال نظرات

ارسال نظر