آرشیو اطلاعات  

 • تاریخ1398/05/08

  هنر آشپزی خانه رز همتایی ندارد

  تمام ما بر این امر واقف هستیم که ایرانیان غذا دوست هستند

  3460بازدید گردشگریگروه 1398/05/08تاریخ 21:28زمان
 • تاریخ1396/07/23

  نیاسر کاشان

  نیاسر، در 30 کیلومتری شمال‌غرب کاشان قرار دارد

  11238بازدید گردشگریگروه 1396/07/23تاریخ 08:29زمان
 • تاریخ1396/02/27

  روستای ابیانه

  وستای ابیانه در چهل کیلومتری شمال غربی نطنز در استان اصفهان در دامنه کوه کرکس واقع است

  7773بازدید گردشگریگروه 1396/02/27تاریخ 11:33زمان
 • تاریخ1396/02/24

  خانه عباسیان کاشان

  آدمی با دست هایش سازه هایی را خلق می کند که چشمان هیچ بیننده ای از دیدنش سیر نمی شود

  7495بازدید گردشگریگروه 1396/02/24تاریخ 10:26زمان
 • تاریخ1396/01/09

  خانه عامری ها

  خانه عامری ها در دوران زندیه بنا شده و یکی از بزرگترین خانه ‌های تاریخی شهر کاشان به شمار می ‌رود

  4678بازدید گردشگریگروه 1396/01/09تاریخ 21:37زمان